Akıllı Ticaret Lisans ve Kullanım Koşulları - E Ticaret Sitesi - E-Ticaret Çözümleri - Akıllı Ticaret
0850 455 1 789

A. “Akıllı Ticaret” Özellikleri 

1. Ürün Spesifikasyonları

Akıllı Ticaret E-Ticaret Sistemi, işletmeler için bulut tabanlı geniş kapsamlı bir e-ticaret altyapısı sağlamaktadır. Satın alınacak ürün ve hizmetler, “Ücretlendirme” bölümünde ayrıntılı olarak ifade edilmiş olup, ilgili e-ticaret paketlerinin ve eklentilerinin özelliklerinin tam ve güncel listesi www.akilliticaret.com web sitesinde yer almaktadır. Müşterinin sahip olduğu ve ileride sahip olacağı özellikler bu sitede güncel olarak takip edilebilir.

B. Genel Sözleşme Koşulları

1. Taraflar

1.1. Sözleşmenin en son kısmında bulunan şirketlerden “Akıllı Ticaret” sütununda yer alan şirket (bundan böyle “Akıllı Ticaret” olarak anılacaktır) ile “Müşteri” sütununda yer alan (“Müşteri” olarak anılacaktır) kişi ya da kuruluş arasında aşağıdaki konularda mutabık kalınarak akdedilmiştir.

Sözleşme’de Akıllı Ticaret ve Müşteri tek başına Taraf, birlikte TARAFLAR olarak anılacaklardır. 1.2. Taraflar, işbu sözleşmede yer alan bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

1.3. Tarafların, yetkili kişilerinin e-mail adresleri Sözleşmenin en son kısmında bulunan tablo içerisinde yer almakta olup, Sözleşme kapsamında e-mail yoluyla yapılması gereken bildirimler yetkili kişinin e-mail adresine gönderilmekle geçerli olacaktır.

2. Sözleşme Konusu

2.1. İşbu sözleşme, Akıllı Ticaret E-Ticaret Sisteminin bir web sitesi olarak kurulması ve çalışır hale getirilmesi ile ilgili Akıllı Ticaret’in sağlayacağı ürün ve hizmetler ve bu ürün ve hizmetlerin sağlanması karşılığında Akıllı Ticaret’e ödenecek ücret ile ilgili bilgileri kapsar.

2.2. Sitenin kurulacağı alan adı eğer müşteri tarafından tescil edilmediyse, Akıllı Ticaret tarafından Müşteri’nin seçtiği alan adı, tescil ücreti Müşteri tarafından sağlanmak şartıyla Müşteri adına bir yıllık tescil edilecektir. Tescil süresi dolmadan 30 gün önce Müşteri tarafından tescilin yenilenmesi talebinin yazılı olarak Akıllı Ticaret’e iletilmesi ve tescil ücretinin Akıllı Ticaret’e ödenmesi şartıyla tescil yenilenecektir. Tescil süresi dolum tarihleri müşterinin kullanmış olduğu panele bildirim olarak yansıtılacaktır. Şu kadar ki, tescilin Müşteri tarafından yapılmış olması halinde, Sözleşmenin imza tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde alan adı Akıllı Ticaret’e yazılı olarak bildirilecektir. Tescil süresinin uzatılmasının sorumluluğu Müşteri’ye aittir. Tescil edilecek bir alan adı belirlenmemiş bile olsa, sistem geçici bir alt alan adına (örn. magaza_adi.akilliticaretim.com) kurularak kullanıma hazır hale getirilmiş olur.

2.3. Sitenin yayınlanacağı sunucuda, bir yıllık barındırma hizmeti açılacak, site bu sunucu üzerinden yayına başlatılacaktır. Hizmet süresi dolduğunda, yıllık abonelik ücretinin ödenmesi şartıyla yayınlama hizmeti yenilenecektir. Sunucular Akıllı Ticaret altyapısına uygun spesifikasyonlara sahiptir.

2.4. E-Ticaret Paketi için abonelik ücreti, TEKLİF AYRINTILARI bölümünün SERVİSLER kısmında belirtilmiş olup, her paket özelinde lisans bitiş tarihinin ilgili olduğu aydaki üfe-tüfe ortalamasının %10 fazlasını geçmeyecek şekilde ücret artırımıyla Müşteriye fatura edilecektir. Müşteri abonelik ücretini ödememesi durumunda, yayınlama, hizmet ve garanti şartlarından faydalanamayacak, sözleşme başka ihtar veya ihbara gerek olmaksızın tamamıyla fesih olacak olup, Akıllı Ticaret’in Sözleşme konusu hizmete ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu kalmayacaktır. Müşteri abonelik ücretini ödemeye devam ettiği sürece, Sözleşme koşulları geçerli olacaktır.

2.5. Akıllı Ticaret, bu belgenin A. B. C. Maddelerinde belirtilen koşullarda, Akıllı Ticaret E-Ticaret sisteminin kurulumunu, teknik desteğini ve garantisini vermeyi taahhüt etmektedir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Müşteri, Akıllı Ticaret tarafından kendisine tahsis edilen alanda yayınlayacağı internet sitesinin içeriğinden ve içerikler için belirlenmiş olan ücretlerden tamamen kendisi sorumludur. Söz konusu sitedeki yazı, veri, ses, görüntü ve her tür verinin ve içeriğin kanunlara aykırılığından doğan hukuki ve cezai sorumluluğa Müşteri kendisi katlanmayı beyan, kabul ve taahhüt eder. İşbu konuda Akıllı Ticaret’in herhangi bir içerik denetleme sorumluluğu bulunmamakta olup, Akıllı Ticaret’e herhangi bir kusur atfedilemez. Müşteri, Akıllı Ticaret’in sağladığı hizmet üzerinden, internet sayfasında hukuka, adaba, ahlaka, kamu düzenine aykırılık teşkil eden fiil ve eylemler gerçekleştirmeyeceğini kabul etmekte olup, Müşteri’nin bu şekilde davranışlarından dolayı doğabilecek mali, hukuki, cezai vb. sonuçlardan Müşteri münhasıran sorumlu olacaktır. Şöyle ki, MÜŞTERİ'nin bu şekilde sözleşmeye aykırı davrandığının tespiti halinde Akıllı Ticaret vermekte olduğu hizmeti iadesiz ve bedelsiz olarak sonlandırma hakkına sahiptir.

3.2. Akıllı Ticaret’in iş teslim yükümlülüğü, Akıllı Ticaret tarafından faturanın Müşteri’ye tebliğinden itibaren 3 gün içinde ödemenin tamamen yapılmasından sonra başlayacaktır. Teslim süresi her bir iş kalemi için ayrıca belirtilmiştir. Bu iş kalemleri şu şekildedir: Paketin aktivasyonu müşterinin sözleşme imzası ve ödeme şartlarını yerine getirmesinden itibaren 1 iş günüdür. Uyarlamalar ve düzenlemeler bu tarihi bağlayıcı değildir. Müşteriden istenen verilerin müşteriler tarafından zamanında tam ve eksiksiz teslim edilmesi şartıyla ve Akıllı Ticaret ekibi tarafından müşteriye aksi tebliğ edilmedikçe: Muhasebe entegrasyonu 30 iş günü, Tasarım uyarlamaları için Akıllı Ticaret’in tasarım uyarlamalarını onaylamasından itibaren ve süre teklifte aksi belirtilmedikçe 30 iş günüdür. Müşterilerin sitesine ve pazar yerlerine (Trendyol, N11, Hepsiburada vb.) ürün yüklemeleri müşteri görevi ve sorumluluğundadır. Akıllı Ticaret yalnızca bu işlemlerin yapılabilmesi için gerekli altyapıyı sağlayacak olup entegrasyonun diğer işlemleri müşteri tarafından tamamlanacaktır. Bu noktada Akıllı Ticaret Müşteriye gerekli olan eğitimi ve dokümanı sağlayacaktır. Müşterinin Akıllı Ticaret’in ihtiyacı olan bilgilere erişimini kısıtlaması, geciktirmesi, engel olması ya da bu bilgileri edinmesinde ihtiyacı olan işbirliğinde bulunmaması durumunda, teslim süresinin uzaması söz konusu olabilir. Bu durumda, teslimatta yaşanan gecikmelerden Akıllı Ticaret sorumlu tutulamaz.

3.3. Akıllı Ticaret, Akıllı Ticaret E-Ticaret sisteminin kullanım haklarının Müşteriye devreder. Bu haklar kapsamında, Müşteri, yazılıma müdahale etmemek, sistemin yapısını bozmamak kaydıyla, Akıllı Ticaret’in taahhüt ettiği tüm hizmetlerden yararlanabilir. Ancak bu sözleşme kapsamında, müşteri hiçbir şekilde, Akıllı Ticaret ürününün, kullanım hakkı dışında hiçbir hakkına sahip olmuş sayılmaz. Şöyle ki, Akıllı Ticaret Müşteri’ye anlaşılan koşullara uygun olarak kullanması şartıyla münhasır olmayan, alt lisanslanmayan, devredilemeyen, temlik edilmeyen bir lisans kullanım hakkı vermektedir.

3.4. Akıllı Ticaret, 4. Koşullar, Garanti ve Destek başlığı altında yer alan maddelere uygun bir şekilde garanti, teknik servis ve eğitim hizmetlerini sağlamayı taahhüt eder.

3.5. Akıllı Ticaret tarafından verilen ürün ve hizmetler, yukarıda belirlenmiş olan tek bir alan adı için geçerli olup, bu alan adı dışında kullanılamaz. Başka bir alan adına devredilemez. Eğer devir söz konusu olursa, Müşteri derhal Akıllı Ticaret’e yazılı olarak haber vermekle yükümlü olacaktır. Akıllı Ticaret’in söz konusu bu devri yazılı olarak onay vermesi halinde taraflarca yeni bir sözleşme hazırlanacaktır. İşbu madde'nin ihlali halinde Akıllı Ticaret’in sözleşmeyi bedel iadesiz tek taraflı fesih hakkı bulunmaktadır.

3.6. MÜŞTERİ, sözleşme konusu hizmeti almadan önce 15 günlük ücretsiz deneme sürümünü kullanmış olup, hizmet hakkında tamamen bilgi sahibi olmuş ve hizmeti tecrübe etmiş olduğunu kabul ve beyan etmektedir. Şöyle ki, Müşteri hizmeti 15 gün boyunca deneyimlemesi sebebiyle hizmete ilişkin bilgi sahibi olacağından, hizmeti olduğu haliyle kabul etmiş olup, Müşteri’nin herhangi bir şekilde ödediği ücretler için bedel iadesi talep etme hakkı bulunmamaktadır. Akıllı Ticaret’in sağladığı ücretsiz deneme sürümü tam fonksiyonel sürüm olup, müşterinin lisansı dahilinde ihtiyacı olan tüm özellikler çalışır vaziyette müşteriye sağlanmaktadır.

3.7. Akıllı Ticaret, taahhüt ettiği ürün ve hizmetleri sağlamaması durumunda ya da sebep belirtmeksizin zamanında hizmet verememesi durumunda Müşteri öncelikle bu davranışlarına ilişkin bir Akıllı Ticaret’e bir ihtar çekecek ve Akıllı Ticaret’in ihtarın tebliğinden itibaren 7 iş gün içinde yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde Müşteri için geçerli iade sebebi oluşacak olup, Müşteri sözleşmeyi fesih hakkına da sahip olacaktır.

4. Koşullar, Garanti ve Destek

4.1. Hizmet Garantisi: “Akıllı Ticaret” E-Ticaret paketi, yazılım yapısı Müşteri tarafından değiştirilmediği ve bozulmadığı ve yıllık abonelik ödemesinin yapılması ile Akıllı Ticaret’ten teknik destek almaya devam ettiği sürece garanti kapsamındadır. Akıllı Ticaret, sistemin bütünlüğünü, çalışırlığını ve hizmetin sürekliliğini garanti eder. Şu kadar ki, 1 yılın sonunda yıllık abonelik ücretinin ödenmemesi durumunda garanti süresi sona erecektir.

4.2. İçeriklerin Teslimi Garantisi: Akıllı Ticaret, faaliyet durdurma ve/veya şirketin tasfiye sürecine girmesi durumunda, müşterinin mağduriyetini engellemek üzere, müşterinin sistem üzerindeki verilerini müşteriye vermeyi taahhüt eder. Ayrıca müşteri, ürün listesi ve üye listesi bilgilerini istediği an sistem üzerinden -eğer ki kullandığı paket özellikleri uygunsa- Excel ya da XML dosya biçiminde ve hatta sipariş bilgilerini de kapsayan API aracılığıyla kendisi de edinebilir.

4.3. Eğitim: Sözleşmeyi müteakiben müşteri, Akıllı Ticaret’in sunduğu çevrimiçi eğitimlere katılım hakkına sahip olur. Müşteri, Akıllı Ticaret’in belirlediği çevrimiçi eğitim programlarından kendine uygun olan eğitim için başvuru yapabilir ve bu eğitimlere yıllık abonelik ücretini ödediği takdirde sınırsız miktarda katılım gösterebilir. Müşteri, eğitimlere kendi ekip üyelerini de dahil edebilir.

4.4. Teknik Destek: Müşterinin aboneliği devam ettiği sürece, Akıllı Ticaret müşteriye bu çevrimiçi portal üzerinden destek hizmeti vermekle yükümlüdür. Müşteri, sorun bildirimi, talep ve soruları için bu destek sistemini kullanacaktır. Tüm taleplerin doğru takibi ve kayıt altına alınabilmesi ve kalite sistem yönetimi gereği müşteri talepleri bu destek sistemi üzerinden takip edilecek olup, ihtilaf halinde buradaki kayıtlar dikkate alınacaktır.

4.5. İçerik Sorumluluğu: İçerik yönetimi ve ürünlerin sisteme yüklenmesi hususunda Akıllı Ticaret’in hiçbir sorumluluğu olmayıp, bu sorumluluk tamamen Müşteri’ye aittir. Sitenin görsel içeriğinin, medyaların vb. oluşturulması, güncellenmesi, sitenin ayarlarının yapılması, entegrasyonların tamamlanması, entegrasyonlar için doğru bilgilerin sisteme girilmesi, diğer satış kanallarına (örn. pazaryerleri) ürün ve bilgilerin aktarılması ve bunlar için gerekli ön düzenlemelerin yapılması gibi tüm müşteriye özel işlemler, Müşteri’nin sorumluluğundadır. KVKK gereği de Akıllı Ticaret bu bilgilerin hiçbirine müdahale edemez. Sorumluluk çerçevesinde müdahale etmesi halihazırda gerekli değildir. Müşteri, sistemde yer verilen veya verilecek her türlü bilgi, içerik, görsel, fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların mülkiyetinin kendisine ait olduğunu veya gerekli izinlerin alındığını ve yasal mevzuata uygun olduğunu kabul ve beyan etmektedir. Bu kapsamda müşteri tarafından temin edilen ve edilecek içeriklere ve görsellere ilişkin olarak Akıllı Ticaret’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Keza müşteri, üçüncü kişilerin sağladığı içeriklerin müşteri dâhil herhangi bir kişinin haklarını ihlal etmesi halinde, Akıllı Ticaret’in bu ihlal nedeniyle herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını ve Akıllı Ticaret’in hiçbir şekilde muhatap alınamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.6. Sistem Çalışırlık Garantisi:

4.6.1. Akıllı Ticaret tarafından geliştirilen ve müşteri için özelleştirmeler ve uyarlamaların yapıldığı bu sistem, bulut sistemi üzerinde çalışacak olup yaşanabilecek olası sorunların tanımları ve müdahale ve çözüm taahhütleri aşağıdaki gibidir:

P1 tipi sorun tanımı:

Sistemin tamamen çevrim dışı olması, hiçbir şekilde erişilememesi durumudur. Sistemin tamamen kapanması, yazılımsal ya da datacenter (veri merkez) taraflı ve hatta muhasebe sistemi olabilir. Network (ağ bağlantısı) kaynaklı olabilir. Bu gibi 3. Parti işbirliği firmalardan alınan hizmette bir aksaklık yaşanması Akıllı Ticaret sorumluluğunda değildir. Ve bu aksaklığı Akıllı Ticaret’in sistem bütünlüğünü etkilemesi, çalışmaz ya da hatalı çalışır hale getirmesi Akıllı Ticaret’in Çalışırlık Garantisini bozmaz. Ancak bu 3.partilerde yaşanan sorunlarla ilgili Akıllı Ticaret destek birimi gerekli aksiyonu alıp iletişime geçerek soruna müdahil olacaktır.

P1 tipi sorun müdahale ve çözüm taahhüdü:

Akıllı Ticaret, mesai gününden bağımsız olarak haftanın her günü, probleme 24 saat içinde müdahale edecektir. Şöyle ki, bu süre yalnızca çözüm müdahale süresi olup, Akıllı Ticaret’in yaşanan sorunu 24 saat içerisinde çözümlenmesine ilişkin bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Akıllı Ticaret, sistemin çalışmaması ile ilgili yaşanacak sorunların sebebini, sorun giderildikten sonraki iş gününde müşteriye destek sistemi üzerinden raporlayacak olup, sorunun tekrar yaşanmaması için çözüm önerisi sunacaktır.

P2 tipi sorun tanımı:

Sistemin aksaması, operasyonel adımlardan bir ya da birkaçının (sipariş, ürün listeleme) hata vermesi, tüm ya da belirli kullancılarda hiç bir şekilde çalışmaması durumudur.

P2 tipi sorun müdahale ve çözüm taahhüdü:

Sorunun saptandığı an itibariyle takip eden ilk iş günü müdahale edilecektir. Problem giderildikten sonra testleri yapılacaktır. Akıllı Ticaret, sorun çözüldükten sonra 24 saat içinde, müşteriye sorunun sebebi ile ilgili e-mail, yönetim paneli veya destek sistemi aracılığıyla, bilgi verecek ve sorunun tekrar yaşanmaması için varsa önerilerde bulunacaktır.

P3 tipi sorun tanımı:
Sistemin aksamasına yol açmayacak ama operasyonel ya da görsel olarak nizam dışı bir sorun ya da sorunlar bütünüdür. P3 tipi sorun müdahale ve çözüm taahhüdü:

Akıllı Ticaret, bu konulara 3 iş günü içinde müdahale edecek, yorumlar, düzenleme ya da düzeltme yapılacaksa, Müşteri’nin onaylayacağı takvime dahil edecektir. Problem çözüldüğünde müşteriye bilgi verir. Sorunun tekrar yaşanmaması için önerilerde bulunabilir.

Planlı Kesintiler:

Müşteri sistem bakım ve onarımı için dönemsel planlı kesintiler olabileceği hususunda bilgilendirecektir. Akıllı Ticaret, planlı yapılacak kesintiler için, müşteriyi 1 hafta öncesinde destek veya bildirim sistemi üzerinden bildirecek olup, kesintinin sebebini ve eğer tahmin edilebiliyorsa tahmini kesinti süresini müşteriye bildirecektir. MÜŞTERİ, daha önceden kendisine haber verilmiş olan bu planlı kesintiler nedeniyle maddi veya manevi zararları oluştuğundan bahisle tazminat talebinde bulunamaz.

4.6.2. Akıllı Ticaret, mücbir sebepler haricinde, yukarıda belirtilen sorunlar, kesintiler gibi durumlarda müşteriye sorumluluklarını yukarıda belirtildiği gibi yerine getirmeyi taahhüt eder.

4.6.3. Müşteri, P1, P2 ve P3 tipi sorunlar için eğer kendisi fark ettiyse, Akıllı Ticaret’e kayıtlı olduğu destek sistemi hesabı üzerinden sorunun tarifini içeren bilgilendirmeyi sağlamakla yükümlüdür.

5. Sözleşmenin Askıya Alınması ve Feshedilmesi

Lisansı verilecek olan ürünün kötüye kullanılması, alan adının tescil süresinin dolması, barındırma hizmetinin durması, yıllık abonelik ücretinin ödenmemesi gibi sebeplerden dolayı, sözleşme geçici ya da kalıcı olarak askıya alınabilir. Müşterinin, lisans kullanım koşullarına uymaması yahut mevzuattan kaynaklanan herhangi bir yükümlülüğü ihlal etmesi gibi durumlarda, Akıllı Ticaret, sözleşmeyi ücret iadesi yapmaksızın feshetme hakkını saklı tutar. Ayrıca, Müşteri’nin ödemeyi zamanında veya hiç göndermemesi, sözleşme konusu işlemin yapılması için gerekli bilgileri zamanında iletmemesi gibi işin teslimini aksatacak davranışları olması halinde Akıllı Ticaret, Müşteriye mail ile bilgi verir, bilgiye rağmen yerine ücret iadesi yapmaksızın tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır. Abonelik bedelinin ödenmemesi durumunda, sistem müşteriye mail yoluyla otomatik bilgilendirme yapar. Ayrıca müşterinin yönetim panelinde abonelik bedelinin ödenmediği ile ilgili bilgilendirme ekranı açılır. Buna ek olarak, sistem abonelik bedelinin ödenmesini 7 gün öncesinde hem mail ile bilgilendirir hem de sistem yönetim panelinde bu hatırlatmayı otomatik olarak yapar. Müşteri abonelik bedelini ödemediği taktirde müşterinin tüm hizmetleri askıya alınır ve yönetim ekranlarında işlem yapması mümkün olmaz. Abonelik bedelinin ödenmediği 1. günde müşteriye yeni bir hatırlatma maili gönderilir ve 14. günde verilerinin silineceği hatırlatılır. 14. günde ise müşteriye ait tüm veriler otomatik olarak silinir ve müşterinin hesabı kalıcı olarak kapatılır. Bu noktadan sonra müşterinin bu verilere ulaşması mümkün olmayacaktır.

6. Gizlilik ve Kişisel Veri

6.1. Müşteri, Akıllı Ticaret’ten aldığı ve/veya Akıllı Ticaret adına yürütülen araştırmalardan elde ettiği burada belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere elde edilen her türlü bilgi, veri, iş planı, kavram, fikir, iş akışı, teknik, yöntemi Akıllı Ticaret’in yazılı izni olmadan Sözleşme dışı üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara vermemeyi/paylaşmamayı; bilgilerin yasal zorunluluklar sebebiyle paylaşılmasının gerektiği hallerde ise Akıllı Ticaret’i yazılı olarak bilgilendirmeyi; doğrudan ya da dolaylı olarak Sözleşme’de belirtilen ticari ilişkinin amacı dışında kullanmamayı; işin gerçekleştirilmesinde görev alan ve yükümlülüklerin ifası gereği öğrenmesi gereken üçüncü kişilerin ve çalışanların da işbu gizlilik prensibine uyacağını ve bu meyanda gerekli taahhüdün, işbu Sözleşme sona erdikten sonra da süresiz olarak geçerli olacak şekilde ilgili kişilerden Müşteri tarafından alınacağını; bu kişilerin işbu gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmeleri durumunda bu kişilerle birlikte müşterek ve müteselsil olarak sorumlu olacağını; bu bilgilerin herhangi bir yolla ifşa edildiğini yahut ifşa edilme ihtimalinin öğrenildiği tarihte durumu derhal Akıllı Ticaret’e bildirmeyi ve Akıllı Ticaret’in haklarını korumak için gerekli tüm önlemleri almayı aksi takdirde Akıllı Ticaret’in uğrayacağı her türlü zararı ilk talep anında nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde kapsamına giren tüm bilgiler ve kopyaları Akıllı Ticaret’in talebiyle derhal Akıllı Ticaret’e iade edilir. İşbu gizlilik taahhüdü, işbu Sözleşme herhangi bir şekilde sona erdikten sonra da geçerliliğini koruyacaktır.

6.2. Müşteri, aralarındaki ticari ilişkisi kapsamında Akıllı Ticaret’e sağladığı kişisel verilerin, ticari ilişkisinin yürütülmesi veya olağan ticari faaliyetlerinde kullanılması meşru amaçlarıyla toplanması, depolanması, değiştirilmesi, iştirakleriyle ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla yurt içinde ve/veya yurt dışında paylaşılması, sözleşme ilişkisi boyunca ve sözleşme ilişkisinin sona ermesi halinde hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin verilen başkaca gerekçelerle saklanması, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması gibi kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme açık onay vermektedir.

6.3. Müşteri işbu Sözleşme kapsamında Akıllı Ticaret’ten öğrendiği, elde ettiği veya elde edeceği herhangi bir kişisel veriyi, Akıllı Ticaret’in önceden alınmış açık yazılı onayı olmaksızın yahut ilgili mevzuatta belirtilen koşulları karşılamaksızın üçüncü kişilere aktarmayacak ya da ifşa etmeyecektir ve ticari ilişkisinin amacı dışında kullanmayacaktır. Bu yükümlülük ticari ilişkisi sona erdikten sonra da devam edecektir.

6.4. Müşteri bahse konu kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, yalnızca işbu Sözleşme’nin ifası amacıyla ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işleyeceğini ve amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edeceğini taahhüt etmektedir. Müşteri, ticari ilişkinin sona ermesi halinde veya bundan daha önce ilgili kişisel verinin kullanım amacı ortadan kalkmış ise bu kişisel verileri mevzuata uygun olarak imha edecektir.

6.5. Müşteri, Sözleşme kapsamında Akıllı Ticaret’e iletebileceği kişisel verilere ilişkin olarak, ilgili kişilerden kişisel verilerinin işlenmesine dair açık rızayı temin ettiğini ve kişisel verilerin toplanması esnasında ilgili kişileri 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bilgilendirdiğini beyan ve taahhüt eder.

6.6. Akıllı Ticaret, Müşteri’ye verdiği kendi kişisel verileriyle ilgili, Müşteri’ye başvurarak kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bu amaca uygun işlenip işlenmediğini öğrenme, yurt içinde ya da yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin bu verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kullanıcı aleyhine ortaya çıkan sonuca itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi dolayısıyla zarar uğramışsa bu zararı talep etme haklarına sahiptir.

6.7. Hizmet maliyet teklifi kapsamındaki demo videolar ve benzeri her türlü materyale ait fikri mülkiyet hakları Akıllı Ticaret’e aittir. Satın alınan hizmetler, Akıllı Ticaret tarafından geri alınmaz ve değiştirilmez. Akıllı Ticaret’in işbu sözleşme çerçevesinde verdiği tüm hizmetlere ilişkin tasarımlar, içerikler, görseller, web sitesi bunlara ilişkin her türlü dosyaları, tüm bu çalışmaların dijital ortama taşınması için gereken kodlar, dijital dosyalar, yazılımlar, kurumsal kimlik seti ve sair her türlü materyale ait fikri mülkiyet hakları münhasıran Akıllı Ticaret’e aittir. Akıllı Ticaret, Müşteri’yle iş ve hizmet ilişkisi devam ettiği süre boyunca bu fikri mülkiyet haklarını bu sözleşme çerçevesinde kullanmak üzere Müşteri’ye süreli bir lisans hakkı tanımaktadır. Sözleşme herhangi bir süre sebeple sona ermesi halinde bu lisans hakkı da sona ermiş olacaktır. Müşterinin hizmet akdinin sona ermesinden sonra bu fikri mülkiyet haklarını devralmak istemesi halinde, Akıllı Ticaret ek bir ücret karşılığında bu hakları devretmeyi değerlendirebilecektir. Sözleşmenin feshine müteakip, bu fikri mülkiyet haklarının Müşteri’ye devredilmesi konusundaki ücret takdiri Akıllı Ticaret’e ait olup, böyle bir ücret ödenerek bu haklar Müşteri’ye devredilmedikçe sözleşmenin sona erme tarihinden sonra bunlar Müşteri tarafından hiçbir surette kullanılamaz.

6.8. Bu sözleşme kapsamında Müşteri’ye sağlanmış olan tüm hak ve sorumluluklar ile satın alınan hizmet, hiçbir şekilde özel veya tüzel bir kişiye ücretli veya ücretsiz devredilemez, kiralanamaz, kullandırılamaz. Programların, program disketlerinin ve kullanım kitaplarının yedekleme maksatları dışında kopyalanması, çoğaltılması, başka yazılımların üretilmesi esnasında faydalanılması, elektronik veya optik olarak transfer edilmesi, kaynak kod haline dönüştürülmesi, Akıllı Ticaret’in yasalardan doğan haklarının ihlali, haksız fiil ve suç teşkil eder. Akıllı Ticaret yazılımları, bunları oluşturan program ve kullanım kitapları, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununu hükümleri ile koruma altına alınmış olup, izinsiz olarak kopyalanması, bu kanunlara göre suç teşkil eder.

7. Ücretlendirme

Toplam ödenecek tutar, bu sözleşmenin başında ayrıntılı olarak bildirilmiş olup banka havalesi ya da kredi kartı ile peşin olarak iş başlangıcında ödenecektir.

Bu tutar, müşteri tarafından yukarıda belirtilen ödeme şekline uygun şekilde ödenecektir. Ödemeler ile ilgili Akıllı Ticaret’in banka hesap bilgileri aşağıda belirtilmiştir:

Banka Hesap Bilgileri:

Alıcı Adı: Akıllı Ticaret Yazılım Teknolojileri Ltd. Şti.

Banka: QNB Finansbank

IBAN: TR17 0011 1000 0000 0025 9173 41

8. Tebligat

Her türlü tebligat için taraflar bu anlaşmada gösterilen adreslerini kanuni ikametgâh olarak tayin ve tespit etmişlerdir. Taraflar adres değişikliğinde yeni adresini 3 gün içinde yazılı olarak bildirmekle mükelleftir. Aksi takdirde, bu anlaşmadaki adrese yapılacak bilumum tebligatlar muteber olacaktır. Şu kadar ki; Türk Ticaret Kanunu’nun 18/III maddesi gereğince ana konusu temerrüt ve fesih olan tebliğ ve yazışmalar, yalnızca Noter vasıtasıyla veya telgraf veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilecek ve bu şekilde gönderilmeleri halinde geçerli olacaktır.

9. Mücbir Sebep

Doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, OHAL, grev, lokavt gibi burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön- görülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini im- kânsızlaştıran haller, küresel yada ülkesel çapta yaşanan bilişim, telekomünikasyon, iletişim, GSM, servis ağlayıcı sorunları mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Mücbir sebeplerle taraflardan birinin taahhüdünü kısmen veya tamamen yerine getirmemesi halinde herhangi bir sorumluluk doğmaz. Bu nedenlerden birisi meydana gelirse tarafların bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu sebep, 30 gün süreyle devam ederse taraflardan herhangi biri sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir. Ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklıdır.

10. Damga Vergisi

Sözleşmeden doğan damga vergisi Müşteri tarafından ödenecektir. Ödeme sözleşmenin imzalanmasına müteakiben 1 ay içinde yapılacak olup, ödeme belgesi 7 gün içerisinde Akıllı Ticaret’e ibraz edilecektir.

11. Uyuşmazlıkların Çözülmesi

İşbu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde, İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.